fredag 4 december 2015

Hjälpsamma elever på Bergskolan

I dag behövde jag hjälp med att bära två större bord från B-enheten upp till A3 men det var inget problem eftersom vi har väldigt bra och hjälpsamma elever. Tack så mycket för hjälpen Lukas, Hampus, Rasmus och Albin TJ 8B. Stjärnor i taket till er.

torsdag 19 november 2015

Massmedia

8A och 8B har arbetat med hur de olika diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder har framställts och framställs i media. Frågor som de olika grupperna arbetat med är t ex vilket utrymme de ges i media, om de kränks i media, vilka risker och möjligheter som finns för dessa grupper med massmedia, hur massmedia kan påverka den allmänna opinionen samt om de utsätts för näthat eller hatbrott i samhället.

Detta visade sig vara ett mycket aktuellt ämne, då några av dessa grupper får väldigt mycket utrymme i massmedia och sociala nätverk just nu. Deras presentationer har varit mycket bra och intressanta.

onsdag 18 november 2015

Flodkulturer och andra tidiga civilisationer

7A och 7B kommer att arbeta som arkeologer och historiker fram till jullovet. Arkeologerna kommer att ha två möten sista veckan i mindre tvärgrupper då de får beskriva olika kulturer för varandra och jämföra dem. De har först läst om olika tidiga civilisationer och sedan valt en som de vill studera mer ingående. Vid presentationen ska hjälpfrågorna besvaras för att nå målen i de olika SO-ämnena. Eleverna väljer själv hur de vill presentera sitt arbete, några gör Power Point andra gör modeller av papper och en del jobbar i minecraft.

fredag 13 november 2015

Årets aktieportföljer

Eleverna i 9A har under veckorna 40 till 46 jobbat med aktieportföljer i sina basgrupper. De fick 100.000 kr att köpa för. Frågorna var vilka aktier/ företag skulle de satsa på? Skulle de satsa på många företag eller ett fåtal? Vad tillverkade dessa företag och varför ville de satsa på just dessa företagen?

De grupper som satsade på många företag/ spred ut riskerna blev i år vinnare och de som hade satsat på ett fåtal företag fick ett mindre + på kontot. Alla grupper gick dock med vinst även om de flesta aktierna lyste röda/ sjönk sista veckan.

Den grupp kom tjänade mest var: Wille, Izabelle, Anton och Julia deras portfölj var värd: 115.327 kr
som god tvåa kom: Fredrik, Ellen, Edina och William med 114.177 kr
Trea blev Lisa, Magnus, Ludvig, Tim 109.517 kr
Louise, Tony, Jesper och Henrik hade 105.226 kr

fredag 23 oktober 2015

Uppdrag granskning

8A och 8B börjar efter lovet med ett projekt som går ut på att granska massmedia utifrån diskrimineringsgrunderna.

Hur framställs de olika grupperna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, olika etiska grupper, olika religioner eller annan trosuppfattning, funktionshindrade, olika sexuella läggningar samt olika åldrar i massmedia?
Vilka risker och möjligheter förknippas med massmedia?
Kränks dessa grupper i olika sociala medier, massmedia?
Är de utsatta för näthat eller hatbrott i samhället?

Gårdagens händelse i Trollhättan gör arbetet både aktuellt och otroligt viktigt. Vad är det som händer i Sverige? och varför händer detta? Vilken roll har massmedia i det som händer?

söndag 18 oktober 2015

Flyktingkrisen

Partiernas syn på invandringsfrågan är ett av de områden som 9A diskuterade vid riksdagsdebatten torsdagen den 1/10. Den frågan är mycket aktuell just nu. Jag har fått tips om en kortfilm som man kan se som erbjuder kunskap och åsikter om den kris som råder just nu. Man kan se filmen på t ex Youtube: sök efter The European Refugee Crisis and Syria Explained

Klicka på länken
www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w

Den svenska modellen

8A och 8B har studerat den svenska välfärdsmodellen. De har fått presentera sitt arbete muntligt i basgrupperna och skriftligt. Några grupper jämförde de svenska förhållandena med USA. Jag kan rekommendera att ni ser Michael Moores dokumentärfilm där han jämför USA:s sjukvårdssystem 2007 med andra länder i världen.

Vi kommer nu att börja arbeta med arbetsområdet massmedia.